måndag, augusti 13, 2007

KD vill måla in sig i allians hörnet

KD vill att den borgerliga alliansen skall ha gemensam plattform i valet till EU-parlamentet 2009. Tidigare så har de fyra partierna sagt att de skall möta väljarna med ett gemensamt valmanifest i riksdagsvalet 2010. KD vill alltså att man redan i juni 2009 visar en enad front till parlamentsvalet. Per Schlingmann från moderaterna är intresserad av att diskutera alliansaktiviteter även inför EU-parlamentsvalet men han är skeptisk till en gemensam plattform. Det skulle vara ett sätt att ”förleda väljarna” säger Schlingmann. Även Folkpartiet och Centern visar tveksamhet till gemensam plattform.
Schlingmann ser glasklart på saken, det vore att förleda väljarna....

Det är intressant att Schlingmann även insett problematiken i att gå till val som en borgerliga allians. Fler och fler känner sig svikna från alliansens valrörelse 2006 och splittringen inom regeringen visar sig nu i en rad frågor. Religösa friskolor, fastighetsavgiften, bensinskatten och promillegräns på sjön för att nämna några. Valet 2010 närmar sig för varje dag som går och de borgerliga partierna kommer alla att behöva visa en egen profil, vilket KD kanske redan gett upp. Det enklaste för den borgeliga alliansen är att nappa på KD:s förslag men då kommer man befästa bilden av den borgeliga alliansen. En bild av ett samarbete fyllt med problem och som bidrar till en tappad profil på partinivå. Resultatet av detta pekar Per Schlingmann på, det skulle vara ett sätt att ”förleda väljarna”. Precis som de gjorde i valet 2006.

Krassman, In Your Face

Inga kommentarer: